Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na přelomu roku 2022/2023 bylo zřizovatelem, tedy nově zvoleným zastupitelstvem města Nový Bor, odsouhlaseno sloučení osadních výborů za jednotlivé části osady Pihel. Aktuálně je tedy osadní výbor pro Pihel pouze jeden se zástupci částí Horní i Dolní Pihel. Ostatní fungování je nezměněno, platí od následujícího funkčního období.

Tomáš Husák - předseda OV

zástupce Dolní Pihel
husajn.t@seznam.cz

Zlatuše Šolínová

zástupce Dolní Pihel

Lucie Dvořáková

zástupce Horní Pihel
(neoficiální místopředseda)
Pihel 268
tel.605160818
dvorakova-lucka@seznam.cz

Tereza Holubcová Hoffmannová

zástupce Horní Pihel
Pihel 255
hoffmannova.tess@gmail.com

Zuzana Holubcová

zástupce Horní Pihel
Pihel 260
zuzana.holubcova@gmail.com

Usnesení rady města

https://www.novy-bor.cz/usneseni-zapisy-a-zaznamy-zm-ve-volebnim-obdobi-2022-2026/ds-1264 


O osadním výboru

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

    předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
    vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

 

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.